Dôležité termíny

do 15. 6. 2023      zaslanie prihlášky s názvom príspevku a abstraktom na adresu robert.sobota@stuba.sk


do 22. 6. 2023      zaplatenie vložného a zaslanie príspevku na tlač v úprave podľa pokynov časopisov na adresu robert.sobota@stuba.sk


do 30. 6. 2023     záväzne si objednať ubytovanie v hoteli SOREA TITRIS