Kontakt

Ing. Róbert Sobota, PhD.
Katedra tvárnenia kovov a plastov

Materiálovotechnologická fakulta STU
Ústav výrobných technológií
J. Bottu 25, 917 24 Trnava

email: robert.sobota@stuba.sk

tel.: +421 906 068 361

Koordinátor konferencie pre Slovensko