VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FMT, Katedra metalurgických technologií

STU BRATISLAVA

MTF so sídlom v Trnave

UVTE, Katedra tvárnenia kovov a plastov

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

Vás pozývajú na

30. jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu

Konferencia  Forming 2023  je  zrušená !!!
z dôvodu malého počtu prihlásených účastníkov.

Tatranská Lomnica, Slovenská republika

6. – 9. 9. 2023