Rámcový program konferencie

6. 9. 2023              registrácia a ubytovanie; večera

7. 9. 2023              registrácia a ubytovanie; celodenný odborný program; spoločná neformálna večera

8. 9. 2023              doobeda turistický výlet; poobede odborný program; slávnostná spoločenská večera

9. 9. 2023              po raňajkách odchod účastníkov