Publikovanie príspevkov

Príspevky účastníkov po pozitívnom hodnotení recenzentov budú publikované v časopise Archives of Metallurgy and Materials alebo v časopise Journal of Metallic Materials, ktorý vydáva Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.

Všetky abstrakty z príspevkov budú uverejnené v zborníku abstraktov vydavateľstva Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza.