Prezentácie príspevkov

Prezentácia príspevku 10 až 12 minút v jazyku slovenskom, poľskom, českom alebo anglickom. V konferenčnej miestnosti bude prednášajúcim k dispozícii dataprojektor napojený na PC, a nainštalovaným programom Microsoft Office PowerPoint2016.

Počas konania konferencie bude aj „Posterová sekcia“, kde môžu účastníci taktiež prezentovať svoje príspevky formou posterov s veľkosťou 100x70 cm.