Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok pre účastníkov je 450 EUR (vrátane DPH 20 %). Tento poplatok zahŕňa:


- náklady na uverejnenie príspevku v jednom z časopisov,

- organizačné náklady,
- stravovanie v dňoch 6. – 9. 9. 2023,
- občerstvenie pri jednotlivých blokoch prednášok.