VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FMT, Katedra tváření materiálu

STU BRATISLAVA

MTF so sídlom v Trnave

UVTE, Katedra tvárnenia kovov a plastov

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


chcú poďakovať všetkým účastníkom
29. medzinárodnej vedeckej konferencie Forming 2022, ktorá sa uskutočnila 7.-10.9.2022 v Polanica Zdrój (Poľsko).
Konferencie sa zúčastnili pracovníci vysokých škôl z Poľska, Slovenska a Česka, ale aj veľmi veľa zástupcov rôznych firiem z Poľska, Slovenska a Česka, ktorí sa podieľali na vedeckých príspevkoch, ktoré boli odprednášané a odprezentované na konferencii.
Medzinárodná vedecká konferencia Forming 2022 sa uskutočnila v príjemnom a krásnom prostredí Hotela Polanica Resort & Spa.

Ďalšie informácie o konferencií nájde na stránke hlavného organizátora  http://sppp.agh.edu.pl/